Oggevatn Rundt 8. mai 2011

Oggevatn Rundt arrangeres av VOC. Underkant av 150 syklister stiller som regel til start. Rekorden fra 2006 er på drøyt 150. Rittet er 80km og består av 4 puljer, samt en trimklasse.   

 

 

 

 

 

 

 

Oggevatn Rundt, landeveisritt i Aust-Agder.
Arrangør: Vennesla og Omegn Cykleklubb
Antall km: 80km
Når: 08.05.2010

Rittet starter fra VOCs klubbhus ved Idrettsplassen på Moseidmoen. Derfra går løypa nordover opp Moseidmoen, til høyre ved Treningssenteret, opp Bruvegen, gjennom rundkjøringa og nordover riksvei 405 mot Vatnestrøm og Oggevatn. (Se kart nederst på siden).

Oggevatn_web_09.jpg

Det kjøres en ”Masterbil” foran feltene i turklassen fra start og opp til Grovane foran alle puljer i turklassen pluss motorsykkel som følger hovedfeltet i hver pulje helt til mål. ”Masterbilen” bremser og kontrollerer farten på sykkelfeltet til de kommer ut av tettbebyggelsen. Feltet

Forbi Grovane Stasjon og opp Skjærkedalen. Ved Oggevatn krysset sykler en til høyre mot Birkeland. Følger vegen sørover på østsiden av Ogge, ned Urdalen. Ved Mollestad bru svinger en til høyre og sykler på østsiden av Topdalselva forbi Drangsholt, Boen Bru og Tveit. Ved Ryenskrysset svinger løypa til høyre mot Ålefjær. I Ålefjærkrysset svinger vegen 180 grader nordover mot Vennesla. Opp Piningen over Snømyrheia og ned Mangsett bakken, via rundkjøringen og nordover mot rundkjøringen i Vennesla sentrum. Gjennom rundkjøringen ned Bruvegen og rett frem i krysset ved Treningssenteret, langs Venneslafjorden og opp Drivenesbakken til mål ved Kjåvatn på Drivenesheia.

Oggevatn_web_01.jpg

Trimgruppa (kort løype) følger samme løype som turklassen helt til syd enden av Ogge. Her tar en til høyre og sykler mot Steinsland og Vennesla. Ved Samkom svinger man til venstre og sykler mot rundkjøringa i Vennesla sentrum. Gjennom rundkjøring ned Bruvegen og rett frem i krysset ved Treningssenteret, langs Venneslafjorden og opp Drivenesbakken til mål ved Kjåvatn på Drivenesheia.

Foran sykkelfeltet vil det ligge en rittlederbil med varselskilt og gult lys på taket som varsler at sykkelløp pågår.
Vakter vil bli plassert ut i alle trafikkerte kryss. Det vil si ved innkjørselen til Rugslandsbanen, rundkjøringen i Kilane og rundkjøringen i Vennesla sentrum. De resterende kryss som vi anser som oversiktlige og mindre trafikkert vil det bli plassert ut bukker som varsler at sykkelritt pågår.
Startkontingent kr. 150.-
Aktiv lisens eller kvittering på innbetalt lisens må vises ved fremmøte.
Engangslisens  / forsikring kr. 150.- (påbudt).

Trimklasse kr. 50.-  valgfritt; kort eller lang løype uten tidtaking.
Engangsforsikring trim kr. 20.-
Startkontingent / lisens forhåndsbetales til konto nr. 3100.10.15454
Merk innbetalingen "Oggevatn Rundt”.

Etteranmelding inntil 0.5t før start.
Startkontingent kr. 200.-

Trimklasse kr. 80.- valgfritt; kort eller lang løype uten tidtaking.
Engangsforsikring trim kr. 20.-

Det er påbudt med lisens i alle klasser, også trimklassen.

PÅMELDING HER.

Se også:
10 mai 2009 - 18.27.00

Ritt oversikt