Vidoys

Ket Komet holder spurtleksjon

Sjekk ut Ket Komets spurtleksjon fra FOCC Grand Prix 2008. Filmen ble også vist på sykkelbanketten på Tyholmen 2010.